Home | Sitemap

Afspraak maken & kosten

Afspraak Maken
Afspraken kunnen tijdens kantooruren gemaakt worden via bellen op telefoonnummer 06- 3303 7884 Indien u het antwoordapparaat treft kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken, u wordt dan z.s.m. teruggebeld. U wordt verzocht geen SMS/ MMS of whats-app berichten achter te laten op de telefoonnrs, vanwege de privacy wordt hiermee in deze praktijk niet gewerkt.
 
Kijkt u vóór u een afspraak maakt ook onder kosten en verzekering. 
 
Indien u verhinderd bent wordt u gevraagd dit zo spoedig mogelijk te laten weten. Afzeggen kan alleen telefonisch of via het antwoordapparaat. Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht vanwege de voor u gereserveerde tijd.
 
Waar u aan moet denken voor de intake
Het eerste consult bestaat uit een uitgebreide intake en een lichamelijk onderzoek van een uur en een kwartier. De conclusie hiervan wordt aan het einde hiervan met u besproken. Houdt u a.u.b. rekening met mogelijke uitloop van het spreekuur. 
  • U wordt verzocht om de vragenlijst (zie menu) thuis alvast in te vullen en mee te nemen naar het 1e consult. Deze wordt bij uw dossier gevoegd. U kunt deze ook hier downloaden.
  • U wordt verzocht een grote handdoek of omslagdoek mee te nemen voor op de behandelbank.
  • Op de dag van het consult wordt u verzocht geen bodymilk etc. op de rug te smeren, dit bemoeilijkt nl. het aantekenen op de rug.
  • Indien u allergisch bent voor latex / rubber wordt u verzocht dit te melden, omdat soms met rubber duimhoedjes gemobiliseerd wordt.
  • Indien u veel pijn heeft kunt u gewoon een pijnstiller nemen, dit bemoeilijkt het onderzoek niet.
  • Er wordt met pen of potlood op de rug getekend, dit kan enigszins afgeven en is meestal goed uitwasbaar. Het beste kunt u wat donkerder kleding dragen.
  • U wordt verzocht om voor afgaand aan de 1e afspraak de website door te nemen, m.n. de volgende webpag ina’s: intake & onderzoek, behandeling, (contra-) indicaties, verzekering, afspraak maken & kosten. Dit bespaart tijd zodat er meer ruimte is voor gesprek, onderzoek en evt. behandeling. Indien er een behandelindicatie is en de tijd het toelaat wordt een eerste behandeling alvast gegeven.

 

Kosten
Er wordt u een tarief in rekening gebracht voor het consult en administratieve afhandeling hiervan. Er worden geen verdere kosten aan u berekend voor korte telefonische consulten, rapportage aan de huisarts of overleg met andere therapeuten en specialisten.
Orthomanuele Geneeskunde valt bijna altijd onder de aanvullende verzekering. Meestal wordt de behandeling slechts gedeeltelijk vergoed. De vergoeding wisselt sterk per verzekering. Wij raden u dan ook aan om van te voren zelf bij uw verzekering na te vragen hoeveel uw vergoeding is. Veel verzekeringen vergoeden MSK-consulten als behandeling door “arts voor complementaire geneeskunde” of "arts voor beweegzorg". Het zal meestal niet van uw verplicht eigen risico á € 350 afgaan, dit geldt namelijk alleen voor zorg uit de basisverzekering.
Een overzicht van de vergoedingen 2021 kunt hier vinden. Bij zeer langdurig bestaande klachten en een eerste orthomanuele behandeling zijn gemiddeld 5 behandelingen nodig.

Er zijn geen directe contracten tussen artsen orthomanuele geneeskunde en de verzekeraars. Daarom dient u uw rekening zelf door te declareren bij uw verzekeraar. De consulten worden per keer afgerekend, u kunt  contant of per pin betalen. U krijgt per keer ook uw kwitantie per email , deze kunt u naar uw verzekering opsturen.

 

Tarieven praktijk Drenthe / Veluwe                           Tarieven praktijk Amsterdam

Intake:             € 145,-                                        € 145,-
Vervolgconsult: €  105,-                                       € 110,-
Telefonisch (medisch inhoudelijk) consult 5 -10 minuten:               €  20,-
Telefonisch consult tot 5 minuten:  gratis
 
 
Het hogere tarief in Amsterdam heeft te maken met de veel hogere praktijkkosten daar.
 
 
Wachtlijst
Mevrouw van Essen streeft ernaar de wachtlijst voor nieuwe patiënten niet verder dan 1 á 4 weken op te laten lopen.
 
 
Klachtenregeling
Mocht u ergens ontevreden over zijn in de behandeling, dan kunt u dit in eerste instantie aangeven in het spreekuur. In een gesprek zal dr. van Essen proberen daar samen met u een oplossing voor te vinden.
De Orthomanuele artsen zijn voor de wettelijke klachtenregeling aangesloten bij de NVAMG klachtenservice, die een klachtenfunctionaris ter beschikking heeft.
Via deze is er ook aansluiting bij de Geschillencommissie Eza.