Home | Sitemap

Verzekering

Verzekering

De meeste verzekeringen vergoeden de kosten van OrthoManuele Geneeskunde geheel of gedeeltelijk uit de aanvullende polis, meestal onder beweegzorg of alternatieve geneeswijzen. Voor een overzicht vergoedingen 2017 kunt u hier  kijken. Bij langdurig bestaande klachten en een eerste keer orthomanuele behandeling zijn meestal 5 behandelingen nodig.
 
U kunt zelf bij uw verzekeraar nagaan of en hoeveel van de kosten vergoed worden, u kunt hierbij vermelden dat dokter van Essen is ingeschreven bij het:
  • RAMG (Register Musculoskeletale Geneeskunde), voorheen ROMG  (Register OrthoManuele Geneeskunde) onder registernr. 3000026 (voorheen nr 227), zie http://www.registeramg.nl
  • BIG register onder nr. 1904 7811 201 (Beroepen in de Gezondheidszorg, functie: arts)
  • VEKTIS onder AGB code 84023768, praktijkcode 55032.
  • Zij is lid van de NVAMG, de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde, (voorheen de NVOMG (Nederlandse Vereniging van Artsen voor OrthoManuele Geneeskunde) en de FIMM (Federation Internationale de Medicine Manuelle).
  • NB: Orthomanuele geneeskunde is een unieke behandelmethode die alleen door artsen uitgevoerd wordt. De opleiding orthomanuele geneeskunde is niet opengesteld voor mensen die geen artsdiploma hebben. De vergoeding valt daarom bij veel verzekeraars niet onder fysiotherapie of manuele therapie (dit zijn fysiotherapeuten met een specialisatie manuele therapie, een ander type behandeling). 

Er zijn geen directe contracten tussen orthomanueel artsen en de verzekeraars. Daarom dient u uw rekening zelf door te declareren bij uw verzekeraar.