Home | Sitemap

BEHANDELING

BEHANDELING

Na het lichamelijk onderzoek wordt er een behandelplan opgesteld. De behandeling heeft tot doel de standafwijkingen op te heffen en het functioneren van het bewegingsapparaat te verbeteren. Hierdoor kunnen de pijnklachten die u heeft verminderen. Het spreekuur voor behandeling heeft meestal geen tot weinig wachtlijst en kent flexibele tijden.

Orthomanuele behandeling: Met behulp van een aantal behandelkussens wordt de patiënt in een zodanige houding gelegd, dat de arts de wervels in de juiste richting kan mobiliseren. Dit gebeurt door met de duimen druk uit te oefenen op de betreffende wervel. Soms wordt gebruikt gemaakt van een drevel zodat er een snellere impuls overgebracht kan worden op het gebied wat behandeld wordt. Bij behandeling van de hoge nek wordt gemobiliseerd (en niet "gekraakt"). Ook de botten van armen, benen, handen/ polsen en voeten/ enkels zijn goed behandelbaar door de orthomanueel arts. Meestal zijn verscheidene behandelingen nodig om alle wervels te corrigeren.

Hierbij bouwt de arts steeds voort op wat daarvóór is bereikt. Het aantal consulten verschilt per patiënt en hangt af van de uitgebreidheid en de aard van de afwijkingen. Bij iemand die wegens langdurige klachten voor het eerst OrthoManueel behandeld wordt zijn vier tot zes sessies meestal voldoende met een frequentie van ca. eens per 1 á 2 weken. Bij mensen die eerder Orthomanueel behandeld zijn volstaan vaak één tot vier behandelingen.

Andere Behandelingen
: orthomanuele behandeling gaat niet samen met andere manuele behandelingen zoals manuele therapie,”kraken”, osteopathie of chiropractie. Fysiotherapie (mits er niet gemobiliseerd wordt) en sommige andere behandelingen kunnen in overleg vaak voortgezet worden.


Huiswerkoefeningen: Regelmatig worden huiswerkoefeningen meegegeven met als doel sneller herstel van functie en klachten. Dit komt ten goede aan de slagingskans van de therapie. Het waarom van de oefening wordt ook aan u uitgelegd. Het is belangrijk dat u de oefeningen volgens instructieschema doet voor een optimaal effect.  

Voldoende beweging: U kunt uw eigen herstel bevorderen door voldoende in beweging te blijven. De eerste 2 dagen na de behandeling is het soms nodig intensieve (niet dagelijkse) belasting te vermijden. Bijvoorbeeld hardlopen, zwaar tillen of grotere draaibewegingen. Dit wordt zo nodig met u besproken. Het goed afwisselen van rust en activiteit bevordert het herstel.

Reaktie op de behandeling: De wervelkolom wordt in principe op meerdere plaatsen behandeld. Het lichaam moet als het ware “wennen” aan de nieuwe situatie die door de behandeling ontstaat. Veel voorkomende tijdelijke reakties op de behandeling zijn vermoeidheid, een beurs gevoel en/of spierpijn. Daarbij kan het zijn dat er kortdurend pijn ontstaat op andere plaatsen in het lichaam of dat de oorspronkelijke klachten eerst wat verergeren. Vrijwel altijd gaan deze reacties vanzelf over. Bij extreme reakties die u bezorgdheid geven kunt u contact opnemen dokter van Essen of buiten kantooruren met de huisarts. Ernstige langdurige reacties op de behandeling komen uiterst zelden voor.

Herstel: Het herstel treedt meestal op na enkele consulten, soms al na de eerste behandeling. In een enkel geval treedt herstel pas op in de zes weken nadat de volledige behandeling beëindigd is. In de drie maanden na de laatste behandeling moet de nieuwe situatie zich in het lichaam consolideren. Daarna vindt er een nacontrôle plaats. Een zeer ruime meerderheid van de mensen met o.a. rugklachten, nekklachten, bekkenpijn en hoofdpijn heeft baat bij orthomanuele geneeskunde.