ORTHOMANUELE GENEESKUNDE APELDOORN & AMSTERDAM

Mw. E. van Essen, arts OMG, arts MSK

Laatste nieuws

Praktijk Veluwe

De praktijk op de Veluwe is gesloten. U kunt terecht in de praktijk van dr. van Essen in Amsterdam-Oost (ca. 65 minuten rijden vanaf Apeldoorn, of 30 minuten vanaf Amersfoort-A1) of in Elim/Hoogeveen (ca. 55 minuten rijden vanaf Apeldoorn of 30 minuten vanaf Zwolle-A28).

Behandeling

BEHANDELING

Na het lichamelijk onderzoek wordt er een behandelplan opgesteld. De behandeling heeft tot doel de standafwijkingen en bewegingsbeperking op te heffen en het functioneren van het bewegingsapparaat te verbeteren. Hierdoor kunnen de klachten die u heeft verminderen. Het spreekuur voor behandeling heeft meestal weinig wachtlijst en kent flexibele tijden.

Orthomanuele behandeling: Met behulp van een aantal behandelkussens wordt de patiënt in een zodanige houding gelegd, dat de arts de wervels in de juiste richting kan mobiliseren. Dit gebeurt door met de duimen druk uit te oefenen op de betreffende wervel. Soms wordt gebruik gemaakt van een drevel zodat er een snellere impuls overgebracht kan worden op het gebied dat behandeld wordt. Bij behandeling van de hoge nek wordt gemobiliseerd (en niet “gekraakt”). Ook de botten van armen, benen, handen/polsen en voeten/enkels zijn goed behandelbaar door de MSK-arts. Meestal zijn verscheidene behandelingen nodig om alle wervels en gewrichten te corrigeren.

 

Hierbij bouwt de arts steeds voort op wat daarvóór is bereikt. Het aantal consulten verschilt per patiënt en hangt af van de uitgebreidheid en de aard van de afwijkingen. Bij iemand die wegens langdurige klachten voor het eerst OrthoManueel behandeld wordt zijn vier tot zes sessies meestal voldoende met een frequentie van ca. eens per 1 á 2 weken. Bij mensen die eerder Musculoskeletaal/ Orthomanueel geneeskundig behandeld zijn volstaan vaak één tot vier behandelingen.

Andere Behandelingen: orthomanuele behandeling gaat niet samen met andere manuele behandelingen elders zoals manuele therapie, “kraken”, osteopathie of chiropractie. Fysiotherapie (mits er niet gemobiliseerd wordt) en sommige andere behandelingen kunnen in overleg vaak voortgezet worden.

Huiswerkoefeningen: Regelmatig worden huiswerkoefeningen meegegeven met als doel sneller herstel van functie en klachten. Dit komt ten goede aan de slagingskans van de therapie. Het

waarom van de oefening wordt ook aan u uitgelegd. Het is belangrijk dat u de oefeningen volgens instructieschema doet voor een optimaal effect.

Voldoende beweging: U kunt uw eigen herstel bevorderen door voldoende in beweging te blijven. De eerste 2 dagen na de behandeling is het soms nodig

intensieve (niet dagelijkse) belasting te vermijden. Bijvoorbeeld hardlopen, zwaar tillen of grotere draaibewegingen. Dit wordt zo nodig met u besproken. Het goed afwisselen van rust en activiteit bevordert het herstel.

Reactie op de behandeling: De wervelkolom en ribben worden in principe op meerdere plaatsen behandeld. Dit geldt ook voor de “perifere” gewrichten van bijvoorbeeld schouder, elleboog, hand, heup, knie of enkel en voet. Het lichaam moet als het ware “wennen” aan de nieuwe situatie die door de behandeling ontstaat. Veel voorkomende tijdelijke reacties op de behandeling zijn vermoeidheid, een beurs gevoel en/of spierpijn. Daarbij kan het zijn dat er kortdurend pijn ontstaat op andere plaatsen in het lichaam of dat de oorspronkelijke klachten eerst wat verergeren. Vrijwel altijd gaan deze reacties vanzelf over. Bij extreme reacties die u bezorgdheid geven kunt u contact opnemen met dokter van Essen of buiten kantooruren met de huisartsenpost. Ernstige langdurige reacties op de behandeling komen uiterst zelden voor.

Herstel: Het herstel treedt meestal op na 1-3 consulten, soms al na de eerste behandeling. In een enkel geval treedt herstel pas op in de zes weken nadat de volledige behandeling beëindigd is. In de drie maanden na de laatste behandeling moet de nieuwe situatie zich in het lichaam consolideren. Daarna vindt er zo nodig een nacontrôle plaats.

Een zeer ruime meerderheid van de mensen met rugklachten, nekklachten, bekkenpijn, hoofdpijn of klachten van de “perifere” gewrichten heeft baat bij musculoskeletale/orthomanuele geneeskunde. (Bron: Wetenschappelijk onderzoek Musculoskeletale Geneeskunde (Dutch cohort study MSK, dec. 2020). Dat is een onderzoek waarin ruim 1000 patiënten met lage rugklachten werden gevolgd tijdens en na de behandeling door MSK artsen. De behandelingen bestonden uit manipulaties soms aangevuld met injecties en medicatie. Van de patiënten verbeterde 80% tijdens en in het eerste half jaar na behandeling en ook de patiënt-tevredenheid was hoog. Uit de ingevulde vragenlijsten bleek bovendien dat veel patiënten met chronische klachten vaak al andere medische specialisten en paramedici hadden bezocht.

Laatste nieuws

Praktijk Veluwe