ORTHOMANUELE GENEESKUNDE APELDOORN & AMSTERDAM

Mw. E. van Essen, arts OMG, arts MSK

Laatste nieuws

Praktijk Veluwe

De praktijk op de Veluwe is gesloten. U kunt terecht in de praktijk van dr. van Essen in Amsterdam-Oost (ca. 65 minuten rijden vanaf Apeldoorn, of 30 minuten vanaf Amersfoort-A1) of in Elim/Hoogeveen (ca. 55 minuten rijden vanaf Apeldoorn of 30 minuten vanaf Zwolle-A28).

Over dokter van Essen

CURRICULUM VITAE

Mw. E.B.J. van Essen studeerde in 1997 af aan de faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam. Na haar arts-examen werkte zij gedurende ruim 2 jaar in de bedrijfsgezondheidszorg en de psychiatrie. In de periode 2000-2004 was zij werkzaam in het Spine and Joint Centre te Rotterdam. Dit is een bovenregionaal revalidatiecentrum gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van ernstige, chronische bekkenklachten, rugklachten en nekklachten. Zij deed hier veel ervaring op met de multidisciplinaire behandeling van klachten van het bewegingsapparaat en ontwikkelde veel expertise op het gebied van instabiliteitsklachten en chronische rugpijn en bekkenklachten zonder duidelijke oorzaak of ontstaan tijdens/na de zwangerschap en ongevallen.

In 2004 voltooide zij de 3-jarige opleiding tot arts Manuele Geneeskunde van de leergangen van de Stichting Manuele Geneeskunde (SMG) te Eindhoven. In september 2003 startte zij tevens met de opleiding Orthomanuele Geneeskunde (methode Sickesz). Zij werd opgeleid in de praktijk van dr. Mentink en die van dr. van de Bunt te Amsterdam. Begin 2006 rondde zij haar eindexamenstage tot arts Orthomanuele Geneeskunde af. De twee hierboven genoemde opleidingen zijn in 2007 samengevoegd tot de AOMG, de Academie voor OrthoManuele Geneeskunde. Vanuit het Register Artsen Musculoskeletale Geneeskunde (RAMG) en de Ned. Ver. Artsen Musculoskeletale Geneeskunde (NVAMG) worden nascholingen en onderhoud van kennis gewaarborgd voor alle artsen die tot de beroepsgroep behoren. De opleiding Musculoskeletale Geneeskunde is alleen opengesteld voor artsen.

Sinds januari 2006 heeft mw. van Essen haar praktijk orthomanuele geneeskunde in Amsterdam Oost. Daarnaast werkte zij in 2006 en 2007 tevens één dag per week in de praktijk van dokter A. van de Bunt in Amsterdam Zuid en in 2008 en 2009 één dag per week in het Medisch Voetcentrum Amsterdam van dhr. R. Somers aan de Willemsparkweg.

Mw. van Essen is lid van de NVAMG (Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde, voorheen de NVOMG) en de FIMM (Fédération Internationale de Médecine Manuelle).
Zij staat ingeschreven in het RAMG (Register OrthoManuele Geneeskunde) onder registernr. 3000026, zie www.registeramg.nl , en in het BIG register onder nr. 1904 7811 201.

Laatste nieuws

Praktijk Veluwe